Chính sách thanh toán

Hotline: 0938082300

0

Chính sách thanh toán

CHÍNH SÁCH THANH TOÁN:

Chúng tôi chấp nhận giao dịch thanh toán bằng các hình thức sau:

+ Tiền mặt "VNĐ".

+ Thanh toán khi nhận hàng COD "Cash On Delivery".

+ Chuyển khoản qua ngân hàng hoặc Internet Banking.