Tin tức vụ mùa đến tháng 12-2022

Hotline: 0938082300

0

Tin tức vụ mùa đến tháng 12-2022

Như đã nhận định trong báo cáo tháng 11, vụ mùa 2022 diễn biến rất phức tạp tại Việt Nam. Thị trường trong nước phát triển , tăng mạnh không ngờ, cùng với sự quay trở lại của thị trướng xuất khẩu ( Vui lòng đọc bản thông tin tháng 11 ) , người nuôi ong Việt Nam mạnh dạn đầu tư , phát triển đàn ong cho vụ mùa 2023 .

            *./ Thị trường trong nước :

            Như bản thông tin tháng 11 , chúng tôi nhận định , áp lực tâm lý do dịch bệnh Covid-19 giảm dần , nhu cầu sử dụng mật ong cũng giảm dần . Kinh tế khó khăn , bất định …cũng là lý do để giảm tiêu dùng .Do vậy , việc tăng trưởng của thị trường mật ong trong nước bắt đầu có dấu hiệu chững lại .Người nuôi ong nếu cần tỉnh táo nhận định xu hướng này để có kế hoạch khai thác mật ong một cách hợp lý trong giai đoạn sắp tới.

            */ Thị trường xuất khẩu :

            Cho đến thời điểm này , các nhà xuất khẩu Việt Nam đã có thể yên tâm về đầu ra cho vụ mùa 2023 . Có 03 dạng thị trường xuất khẩu chính :

  • USA : Thị trường Mỹ vẫn dẫn đầu về số lượng và tổng doanh thu . Hiện đã có 03 doanh nghiệp xuất khẩu theo hình thức DDP , các doanh nghiệp còn lại vẫn xuất theo hình thức FOB . Khách hàng Mỹ ưu tiên cho hình thức DDP , tuy nhiên số lượng này cón rất ít để có thể trở thành điều kiện bắt buộc đối với các doanh nghiệp còn lại. Vì vậy năm 2023 việc sử dụng hình thức FOB vẫn còn có thể sử dụng được . Tuy nhiên , sẽ phải rất cân nhắc ở 02 thời điểm : 6/2023 và 11/2023 . Sau 02 thời điểm này , thị trường sẽ có nhiều xáo trộn mạnh mẽ .
  • Thị trường châu Á : bao gồm các nước Nhật , Hàn Quốc , Taiwan , Indonesia , Philipine , Thailand …các thị trường này nhìn chung đang phát triển ngày càng mạnh hơn , tuy nhiên không thể nói trước về sản lượng trong tương lai xa . Việt Nam trước đây cũng đã bán vào các thị trường này , nhưng khi thị trường Mỹ bùng nổ thì bỏ quên khu vực này vì nhiều lý do. Hiện bây giờ khi thị trường Mỹ đã phát sinh vấn đề thì cần nghiêm túc xem xét đến chiến lược dàn trải nhiều thị trường nhằm tránh rủi ro .
  • Thị trường châu Âu : Có thể nói nhiều nhà xuất khẩu mật ong Việt Nam đã thành công hợp tác với khách hàng châu Âu . Qua quá trình chọn lọc , cả hai phía đã có những mối quan hệ tin tưởng,hiểu biết ,hợp tác phù hợp với nhau . Chất lượng mật ong Việt Nam đã có thay đổi đáng kể để phù hợp phần lớn ( không phải 100%) với tiêu chuẩn của khách hàng châu Âu . Sự nhân nhượng , hiểu biết và tin cậy lẫn nhau là cần thiết trong giai đoạn này .

Tuy nhiên , cũng phải kể đến những thiệt hại không nhỏ của nhiều nhà xuất khẩu mật ong Việt nam khi đặt lòng tin sai chỗ và bị mất rất nhiều tiền . Thật đáng tiếc !

*/ Đàn ong và vụ mùa :

Từ tháng 11/2022 ai cũng dự đoán vụ mùa 2023 sẽ bắt đầu sớm . Người nuôi ong với tâm lý hồ hởi đã đầu tư tốt cho đàn ong. Đàn ong phát triển rất tốt . Do tình hình lạm phát , tỷ giá tăng cao nên chi phí đầu tư cũng tăng mạnh. Từ đầu tháng 12 đã có biểu hiện tốt để người nuôi ong chuyển đàn ong đến các vùng khai thác mật cao su . Thật bất ngờ liên tục trong suốt nhiều ngày qua đã mưa trái mùa liên tục . Vụ mùa mật Longan đã chính thức thất bại nghiêm trọng . các trại ong lại bắt buộc phải rút về vùng mật cà phê để chờ đợi …. Chi phí đầu tư lại tiếp tục tăng mạnh do đàn ong đã đạt số lượng quân rất lớn . Do mưa trái mùa diện rộng nên cây cao su cũng diễn biến bất thường ở tất cả các vùng . Dự kiến những vòng quay đầu sẽ rất kém và chậm hơn mọi năm.

Hy vọng trong báo cáo tháng 1/2023 chúng ta sẽ có thêm nhiều tin tốt về vụ mùa cũng như thị trường .

Trân trọng,

Nguyen Thanh Tung

President of Southern Honey Bee Company LTD.

Email : info@honeybee.com.vn

Website :honeybee.com.vn

Add.: 22 Phu Hoa Str., Tan Binh Dist., Hochiminh City , Vietnam

Phone : 084.913806437.

Như đã nhận định trong báo cáo tháng 11, vụ mùa 2022 diễn biến rất phức tạp tại Việt Nam. Thị trường trong nước phát triển , tăng mạnh không ngờ, cùng với sự quay trở lại của thị trướng xuất khẩu ( Vui lòng đọc bản thông tin tháng 11 ) , người nuôi ong Việt Nam mạnh dạn đầu tư , phát triển đàn ong cho vụ mùa 2023 .

            *./ Thị trường trong nước :

            Như bản thông tin tháng 11 , chúng tôi nhận định , áp lực tâm lý do dịch bệnh Covid-19 giảm dần , nhu cầu sử dụng mật ong cũng giảm dần . Kinh tế khó khăn , bất định …cũng là lý do để giảm tiêu dùng .Do vậy , việc tăng trưởng của thị trường mật ong trong nước bắt đầu có dấu hiệu chững lại .Người nuôi ong nếu cần tỉnh táo nhận định xu hướng này để có kế hoạch khai thác mật ong một cách hợp lý trong giai đoạn sắp tới.

            */ Thị trường xuất khẩu :

            Cho đến thời điểm này , các nhà xuất khẩu Việt Nam đã có thể yên tâm về đầu ra cho vụ mùa 2023 . Có 03 dạng thị trường xuất khẩu chính :

  • USA : Thị trường Mỹ vẫn dẫn đầu về số lượng và tổng doanh thu . Hiện đã có 03 doanh nghiệp xuất khẩu theo hình thức DDP , các doanh nghiệp còn lại vẫn xuất theo hình thức FOB . Khách hàng Mỹ ưu tiên cho hình thức DDP , tuy nhiên số lượng này cón rất ít để có thể trở thành điều kiện bắt buộc đối với các doanh nghiệp còn lại. Vì vậy năm 2023 việc sử dụng hình thức FOB vẫn còn có thể sử dụng được . Tuy nhiên , sẽ phải rất cân nhắc ở 02 thời điểm : 6/2023 và 11/2023 . Sau 02 thời điểm này , thị trường sẽ có nhiều xáo trộn mạnh mẽ .
  • Thị trường châu Á : bao gồm các nước Nhật , Hàn Quốc , Taiwan , Indonesia , Philipine , Thailand …các thị trường này nhìn chung đang phát triển ngày càng mạnh hơn , tuy nhiên không thể nói trước về sản lượng trong tương lai xa . Việt Nam trước đây cũng đã bán vào các thị trường này , nhưng khi thị trường Mỹ bùng nổ thì bỏ quên khu vực này vì nhiều lý do. Hiện bây giờ khi thị trường Mỹ đã phát sinh vấn đề thì cần nghiêm túc xem xét đến chiến lược dàn trải nhiều thị trường nhằm tránh rủi ro .
  • Thị trường châu Âu : Có thể nói nhiều nhà xuất khẩu mật ong Việt Nam đã thành công hợp tác với khách hàng châu Âu . Qua quá trình chọn lọc , cả hai phía đã có những mối quan hệ tin tưởng,hiểu biết ,hợp tác phù hợp với nhau . Chất lượng mật ong Việt Nam đã có thay đổi đáng kể để phù hợp phần lớn ( không phải 100%) với tiêu chuẩn của khách hàng châu Âu . Sự nhân nhượng , hiểu biết và tin cậy lẫn nhau là cần thiết trong giai đoạn này .

Tuy nhiên , cũng phải kể đến những thiệt hại không nhỏ của nhiều nhà xuất khẩu mật ong Việt nam khi đặt lòng tin sai chỗ và bị mất rất nhiều tiền . Thật đáng tiếc !

*/ Đàn ong và vụ mùa :

Từ tháng 11/2022 ai cũng dự đoán vụ mùa 2023 sẽ bắt đầu sớm . Người nuôi ong với tâm lý hồ hởi đã đầu tư tốt cho đàn ong. Đàn ong phát triển rất tốt . Do tình hình lạm phát , tỷ giá tăng cao nên chi phí đầu tư cũng tăng mạnh. Từ đầu tháng 12 đã có biểu hiện tốt để người nuôi ong chuyển đàn ong đến các vùng khai thác mật cao su . Thật bất ngờ liên tục trong suốt nhiều ngày qua đã mưa trái mùa liên tục . Vụ mùa mật Longan đã chính thức thất bại nghiêm trọng . các trại ong lại bắt buộc phải rút về vùng mật cà phê để chờ đợi …. Chi phí đầu tư lại tiếp tục tăng mạnh do đàn ong đã đạt số lượng quân rất lớn . Do mưa trái mùa diện rộng nên cây cao su cũng diễn biến bất thường ở tất cả các vùng . Dự kiến những vòng quay đầu sẽ rất kém và chậm hơn mọi năm.

Hy vọng trong báo cáo tháng 1/2023 chúng ta sẽ có thêm nhiều tin tốt về vụ mùa cũng như thị trường .

Trân trọng,

Nguyen Thanh Tung

President of Southern Honey Bee Company LTD.

Email : info@honeybee.com.vn

Website :honeybee.com.vn

Add.: 22 Phu Hoa Str., Tan Binh Dist., Hochiminh City , Vietnam

Phone : 084.913806437.